VEGA 6 PROFI

Siewnik precyzyjny do wszystkich warunków i technologii
Сеялки такого вида постепенно завоевали доверие потребителей и компаний, у которых возникает необходимость обрабатывать поля большой площади. Такие полуприцепные сеялки не нуждаются в дополнительном использовании тракторов, поскольку в их конструкции уже предусмотрены транспортные устройства. Вы можете перевозить сеялку по дорогам общего назначения за счет таких особенностей конструкции. Сейчас вы можете купить сеялки точного высева Vega 6 Profi в украине прямо на нашем сайте: мы предлагаем вам и другие модели техники для высева по минимальной и традиционной технологии. Такой агрегат подойдет для подсолнечника, сои и других подобных культур. Параллельно вы можете вносить в почву минеральные удобрения.

VEGA 6 PROFI image
VEGA 6 PROFI image
 • Opis
 • Charakterystyka
 • VEGA 6 PROFI

  TECHNICAL DATA

  Głównym celem siewnika pneumatycznego zawieszonego VEGA 6 PROFI z teleskopową ramą jest siew precyzyjny w technologiach uprawy minimalnej i konwencjonalnej. To urządzenie gwarantuje wysiew nasion kukurydzy, słonecznika, soi i innych roślin uprawnych przy równoczesnym zastosowaniu nawozów mineralnych i zagęszczeniu gleby w wysiewanych rzędach.

  photo
  Siewnik VEGA 6 PROFI – naczepa

  Dzięki takiemu sposobowi agregacji siewnik ten współpracuje z ciągnikami o mocy 80 KM, co zapewnia mniejsze zużycie paliwa w porównaniu do zawieszanych odpowiedników.

  Dzięki temu, że wentylator zamontowany jest na zaczepie, eliminowana jest możliwość zerwania kardana podczas zakrętów oraz brak konieczności odłączania WOM ciągnika, co eliminuje straty materiału siewnego i skraca czas nawrotów.

  SYSTEM ELEKTRONICZNEGO KONTROLI
  SYSTEM ELEKTRONICZNEGO KONTROLI

  Siewniki VEGA PROFI w standardowym wyposażeniu, które są napędzane mechanicznie, posiadają elektroniczny system sterowania, monitorujący przejście nasion w każdym rzędzie, prędkość poruszania się oraz przekazujący informacje na monitor zamontowany w kabinie traktora. Pozwala to na dokładne rozliczanie obsianej powierzchni.

  photo
  SEKCJA WYSIEWAJĄCA SIEWNIKA

  Sekcje wysiewająca siewnika przeznaczone są do realizacji procesu wysiewu nasion: formowania łoża siewnego, wysiewu nasion oraz wałowania gleby po zasianym rzędzie.

  • Dwutalerzowa redlica (wykonana ze stali borowej o wysokiej twardości) ma zwiększoną żywotność do 100%.

  • Możliwość kontroli nacisku na glebę do 280 kg.

  • Możliwość zastosowania odrzutnika gruzełków lub tarczy szczelinowej.

  • Regulowane kółko dociskowe (w kształcie litery V).

  • Koła podporowe gwarantują dokładne i głębokie umieszczenie nasion. Tarcze kół ze szprychami wykluczają możliwość zapychania się ziemią do wewnętrznej części tarczy.

  • Wysokie położenie aparatu wysiewającego eliminuje zapychanie się resztkami pożniwnymi.

  • Możliwość zamontowania oczyszczalników rzędów (rotorów igiełkowych).  SEKCJA WYSIEWAJĄCA SIEWNIKA

  Sekcje wysiewająca siewnika przeznaczone są do realizacji procesu wysiewu nasion: formowania łoża siewnego, wysiewu nasion oraz wałowania gleby po zasianym rzędzie.

  • Dwutalerzowa redlica (wykonana ze stali borowej o wysokiej twardości) ma zwiększoną żywotność do 100%.

  • Możliwość kontroli nacisku na glebę do 280 kg.

  • Możliwość zastosowania odrzutnika gruzełków lub tarczy szczelinowej.

  • Regulowane kółko dociskowe (w kształcie litery V).

  • Koła podporowe gwarantują dokładne i głębokie umieszczenie nasion. Tarcze kół ze szprychami wykluczają możliwość zapychania się ziemią do wewnętrznej części tarczy.

  • Wysokie położenie aparatu wysiewającego eliminuje zapychanie się resztkami pożniwnymi.

  • Możliwość zamontowania oczyszczalników rzędów (rotorów igiełkowych).

  Динамическая конструкция НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ НА СЕКЦИИ
  DYNAMICZNA KONSTRUKCJA NAPINACZA ŁAŃCUCHA NA SEKCJĘ

  Dynamiczna konstrukcja napinaczy łańcucha na sekcji eliminuje spadanie łańcucha podczas pracy siewnika.


  KOŁA KOPIUJĄCE ZE SZPRYCHAMI
  KOŁA KOPIUJĄCE ZE SZPRYCHAMI

  Stabilną kontrolę głębokości siewu zapewniają koła podporowe, które zainstalowane są na balansie : ta cecha sprawia, że każde koło może poruszać się niezależnie, nawet gdy jedno z kół najedzie na przeszkody i nierówności (np. na kamienie) bez zmiany głębokości wysiewu. Koła podporowe ze szprychami wykluczają możliwość przyklejania się gleby do wewnętrznej powierzchni koła, a tym samym eliminowane jest uszkodzenie zespołu łożyskowego piasty kroju talerzowego sekcji i zwiększa się jego okres eksploatacji.

  Zainstalowano również zgarniacze do usuwania ziemi przylegającej do kół podporowych oraz redlice dwutalerzowe do siewu nasion: gwarantuje to równomierną głębokość siewu na wilgotnych glebach.

  ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY
  ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY

  Kroje talerzowe z nowym zespołem łożyskowym. Siewniki wyposażone są w dwurzędowe łożyska kulkowe, które charakteryzują się zwiększoną żywotnością oraz podwyższoną odpornością na obciążenia dynamiczne.

  ŚRUBA REGULACYJNA
  ŚRUBA REGULACYJNA

  Precyzyjna i łatwa kontrola głębokości siewu jest zapewniona dzięki obracana uchwytu (w stosunku do skali).

  WAŁ DO KULTYWATORA
  WAŁ DO KULTYWATORA

  Koło podporowe (w kształcie litery V) zagęszcza glebę wokół ziaren i umożliwia „dostarczanie” wilgoci do obszaru siewu: zapewnia to lepszy kontakt między nasionami a glebą, dzięki czemu można uzyskać wcześniejsze i bardziej równomierne kiełkowanie.

  ODRZUTNIK GRUZEŁKÓW
  ODRZUTNIK GRUZEŁKÓW

  Odrzutnik gruzełków, który montowany jest przed sekcją roboczą, gwarantuje usuwanie brył z obszaru siewu oraz usuwanie suchej gleby.

  *zalecany jest do technologii tradycyjnej

  TALERZ SZCZELINOWY

  Specjalna konstrukcja talerza szczelinowego gwarantuje maksymalną wydajność, wysokiej jakości cięcie resztek pożniwnych oraz przecinanie gleby. Stożkowe fale talerza rozcinają glebę i spulchniają boczne ścianki bruzdy przed redlicą. Fale talerza wchodzą w glebę prostopadle do powierzchni (co gwarantuje maksymalny efekt cięcia) i wychodzą z gleby równolegle do powierzchni (co pozwala kontrolować wyrzucanie gleby).

  *zalecana do stosowania do No-Till i Mini-Till z niewielką ilością resztek pożniwnych

  OCZYSZCZACZ RZĘDÓW
  OCZYSZCZACZ RZĘDÓW

  Oczyszczacz rzędów przeznaczony jest do oczyszczania bruzdy przed redlicą dwutalerzową z resztek roślinnych. Ponadto oczyszczacz rzędów gwarantuje równomierny i wysokiej jakości siew roślin rzędowych dla redlicy dwutalerzowej.

  *zalecany do stosowania do No-Till i Mini-Till z dużą ilością resztek pożniwnych

  TALERZ SZCZELINOWY + OCZYSZCZACZ RZĘDÓW

  Konstrukcja talerza szczelinowego gwarantuje wysokiej jakości cięcie zagęszczonego gruntu. Oczyszczacz rzędów skutecznie oczyszcza bruzdę z dużej ilości resztek pożniwnych. Taka konstrukcja gwarantuje redlicy dwutalerzowej dokładne i równomierne rozłożenie ziaren w bruździe (przy dowolnej gęstości gleby).

  *zalecany do siewu bezpośredniego z dużą ilością resztek pożniwnych

  ZBIORNIKI PLASTIKOWE
  ZBIORNIKI PLASTIKOWE

  Na siewniku zainstalowane są plastikowe zbiorniki wykonane z wysokiej jakości polietylenu. Zapewnia to znacznie niższą wagę zbiornika, jego odporność na różnego rodzaju korozję oraz odporność na wibracje. Takie zbiorniki nie wymagają dodatkowego malowania i są odporne na korozję od nawozów mineralnych.

  Siewnik VEGA 6 PROFI ma łączną pojemność zbiorników na nasiona - 312 l oraz 360 l - na nawozy. Na przykład przy normie siewu kukurydzy 5 nasion na 1 metr bieżący, siewnik może rozsiewać 3,6 ha bez przeładunku.

  SKRZYNIA BIEGÓW 5Х5
  SKRZYNIA BIEGÓW 5Х5

  Blok zębatek 5x5, dzięki któremu rolnik ma możliwość zastosowania szerokiego zakresu dawek wysiewu dzięki większej ilości przełożeń gwiazd skrzyniowych. Siewnik wykorzystuje jedną przekładnię do sterowania ilością wysiewu.

  NOWY SYSTEM DO WYSIEWU SUCHYCH NAWOZÓW MINERALNYCH
  NOWY SYSTEM DO WYSIEWU SUCHYCH NAWOZÓW MINERALNYCH

  System jest polimerowym aparatem do wysiewu z polimerowymi cewkami (niepodatnymi na korozję) z możliwością prędkiej i płynnej zmiany normy wysiewu poprzez obrót pokrętła sterującego. Dzięki temu zniknęła potrzeba skrzynki do zmiany dawek wysiewu nawozu.

  PODWÓJNA REDLICA DO NAWOZÓW
  PODWÓJNA REDLICA DO NAWOZÓW

  Zastosowanie dwutarczowych redlic do nawozów w siewnikach Vega Profi poprawiło jakość aplikacji nawozu do gleby. Na życzenie konsumenta na siewniku można zamontować redlice jednotarczowe do nawozów.

  Bezobsługowe piasty, które są montowane na redlicach, zapewniają długą żywotność i zmniejszają potrzebę konserwacji.

  SIATKA OCHRONNA
  SIATKA OCHRONNA

  W zbiorniku na nawozy zamontowana jest siatka ochronna do przesiewania nawozów, która zapobiega przedostawaniu się kamieni i dużych przedmiotów mogących zakłócić pracę siewnika.

  WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE O PODWYŻSZONEJ JAKOŚCI
  WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE O PODWYŻSZONEJ JAKOŚCI

  Zastosowanie węży wysokociśnieniowych o podwyższonej jakości z podwójnym zaciskaniem umożliwia eksploatację siewnika w bardziej wymagających warunkach, nie martwiąc się o wyciek płynu hydraulicznego i skoków pod wysokim ciśnieniem.

  URZĄDZENIE TRANSPORTOWE
  URZĄDZENIE TRANSPORTOWE

  Standardowe urządzenie transportowe zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniem opon przez rośliny lub inne przedmioty znajdujące się na powierzchni pola, a jego szerokość transportowa o 2,67 m pozwala na przemieszczanie siewnika po drogach użytku publicznego.

  KONSTRUKCJA ZACZEPU
  KONSTRUKCJA ZACZEPU

  Konstrukcja zaczepu pozwala na agregację z ciągnikami różnych producentów, ponieważ wentylator zamontowany na zaczepie eliminuje możliwość uszkodzenia wału przekaźnika mocy podczas wykonania skrętów. Nie ma również potrzeby wyłączania wału odbioru mocy ciągnika: eliminuje to straty nasion i skraca czas wykonania skrętów.

  KOMPLETACJA ROZSZERZONA
  KOMPLETACJA ROZSZERZONA

  • 4 zestawy tarcz wysiewających;

  Uprawa Średnica otworów, mm Liczba otworów, szt.
  Kukurydza, rącznik pospolity, rośliny strączkowe, fasola  5.5  30
  Sorgo, słonecznik (mała frakcja)  2.2  40
  Słonecznik  3.0  30
  Kukurydza
   4.0  30

  • zestaw odrzutników gruzełków;

  • zestaw talerzy szczelinowych;

  • elektroniczny system kontroli;

  • urządzenie transportowe.

  MALOWANIE PROSZKOWE
  MALOWANIE PROSZKOWE

  Fabrycznie zainstalowano linię do malowania proszkowego Ideal-line (Dania). Ta technologia malowania pozwala na wykonanie wysokiej jakości powłoki lakierniczej z okresem gwarancji do 8 lat.

  POŁĄCZENIA ŚRUBOWE O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI
  POŁĄCZENIA ŚRUBOWE O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI

  Zastosowanie połączeń śrubowych o klasie wytrzymałości co najmniej 8,8 gwarantuje niezawodność i trwałość działania.

  ZUŻYCIE PALIWA
  ZUŻYCIE PALIWA

  Zużycie paliwa w ciągniku o mocy 90 KM wynosi 2,6-2,9 l/ha.

 • Typ zespołu naczepa
  Szerokość uchwytu, m 4.2
  Szybkość robocza, km/h 2.5 - 9
  Liczba rzędów, szt. 6
  Wydajność, ha/h 1.05 - 3.78
  Głębokość posiewu, mm 40 - 100
  Nacisk redlic, kg/cm² 280
  Szerokość międzyrzędzi, mm 700
  Normy stosowania nawozów, kg/ha 54 - 536
  Całkowita pojemność zbiorników na nasiona, l (dm³) 312 (52 х 6)
  Całkowita pojemność zbiorników na nawóz, l (dm³) 340 (170 х 2)
  Wymiary gabarytowe w położeniu transportowym, mm 2 530 x 6 980 x 1 550
  Wymiary gabarytowe w położeniu roboczym, mm 6 980 x 2 530 x 3 500
  Jest agregowany z ciągnikami o mocy, więcej, KM 80
  Waga, kg 2350

* Wszystkie informacje i zdjęcia są przybliżone i niewiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych urządzenia. Szczegóły konfiguracji należy uzgodnić z regionalnym sprzedawcą.

Znaleźliście błąd w tekście na stronie? Znaleźliście błąd? Zaznacz błędny tekst myszką i kliknij. Ctrl + Enter

FORMULARZ ZWROTNY


image format png
Dziękuję! Wiadomość została wysłana.
Podobnyprodukt
Znaleźliście błąd? Zaznacz błędny tekst myszką i kliknij. Ctrl + Enter